Kommunikationsstrategi

edit

By xrck4 november 8, 2018

Udvikling af positionerings- og kommunikationsstrategi, hvis formål er at klarlægge, hvordan virksomheden mest hensigtsmæssigt kommunikerer sine kompetencer og værdi for kunden til omverden.

Dette vil indebære udformning af salgs- og produktdokumentation og udvikling af web til markedsføring af virksomheden. Herudover kommer planlægning af messedeltagelse og gennemførsel heraf.

comments

comments for this post are closed