Ydelser

Eksportudvikling – step by step

Vil du etablere eksport for din virksomhed, men ved ikke helt hvad det kræver, og hvordan du skal forholde dig?

Bliv klogere ved at læse om de fem steps, som indgår i et eksportudviklingsprojekt med Eksportspecialisten.

1

Afklaringsproces

Sparring med virksomhedens leder med henblik på at konkretisere, hvad eksport kræver og hvilke muligheder den enkelte virksomhed har for eksport.

Som en del af afklaringsprocessen vil der tillige gives et eksempel på hvordan en eksportplan kan se ud. Dette med udgangspunkt i kundens ambitionsniveau.

2

Go-to-market-plan

Udarbejdning af en plan, der b.la. afdækker, hvordan virksomheden i praksis kan påbegynde eller udvide eksport – dette inkluderer en skitsering af hvilke beslutninger, der skal træffes og hvilke ressourcer, der skal afsættes.

Planen vil desuden indeholde en markedsanalyse, strategi samt beskrivelse af en international vækststrategi og distributionsstruktur, på baggrund af hvilken virksomhedens internationale distributionskanaler og strategiske partnere udvælges.

Derudover vil der i planen indgå etablering af juridisk materiale, såsom salgs- og leveringsbetingelser og forhandlerkontakter.

3

Kommunikationsstrategi

Udvikling af positionerings- og kommunikationsstrategi, hvis formål er at klarlægge, hvordan virksomheden mest hensigtsmæssigt kommunikerer sine kompetencer og værdi for kunden til omverden.

Dette vil indebære udformning af salgs- og produktdokumentation og udvikling af web til markedsføring af virksomheden. Herudover kommer planlægning af messedeltagelse og gennemførsel heraf.

4

Praktisk implementering

Gennemførsel af go-to-market-plan, hvilket udføres i form af aktivt hands-on salgsarbejde. Arbejdet vil bl.a. bestå i udvikling og ledelse af salgsorganisationen, strukturering og optimering af kundekontakt samt messeledelse og den praktiske deltagelse heri.

5

Mentorordning

Eksportmentorordning, der typisk vil løbe over ½ til 1 år, hvor der med jævne mellemrum sparres med ledelsen i virksomheden om de emner, virksomheden har behov for.

Hovedformålet med mentorordningen er at klæde ledelsen på til at kunne træffe beslutninger, som gavner virksomhedens fremtidige eksportvækst.